Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta, kokous 1.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kevään 2024 kokousaikataulu

IUHVADno-2023-3722

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: 
kehittämisjohtaja Katja Blomberg, etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi 

 

Esitys kevään 2024 kokousaikataulusta: 

  • 10.1.2024 
  • 6.3.2024 
  • 8.5.2024 

 

Kokoukset alkavat klo 17.30 ja ovat pääsääntöisesti paikan päällä. 

Ehdotus

Kehittämisjohtaja: 

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta hyväksyy kokousaikataulun esityksen mukaisesti.  

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.