Aluehallitus, kokous 26.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 277 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelain 97 §)

Perustelut

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Hyvinvointialuejohtaja
Hankintapäätökset:
§ 109 Scania Suomi Oy & Tyllikseltä hankittava kourayksikkö, 20.10.2023
§ 110 Inspira Oy:ltä hankittava palveluverkkoselvitys, kiinteistökannan taloudellinen tarkastelu, 23.10.2023
Yleiset päätökset:
§ 107 Neuvolapsykologin siirtäminen lasten, nuorten ja perheiden tulosyksiköstä lääkinnällisen kuntoutuksen tulosyksikköön, 16.10.2023
§ 108 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osallistuminen Etelä-Suomen yhteistyöalueen yhteiseen Suomen Kestävän kasvun ohjelman kolmanteen valtionavustushakuun, 19.10.2023
§ 111 Johtavan hankinta-asiantuntijan toimen perustaminen hankintapalveluihin, 23.10.2023

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Aluehallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.