Aluehallitus, kokous 26.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 270 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tapani Eskolan ja Patrik Björkmanin. 

Päätös

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Bernhard Edgren ja Patrik Björkman.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.