Aluehallitus, kokous 26.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 279 Muut asiat

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Muita asioita ei ollut. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.