Tarkastuslautakunta, kokous 22.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Vuoden 2022 arviointikertomuksen vastineet

IUHVADno-2023-1261

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Aluehallitus päätti 14.9.2023 § 231 palauttaa asian valmisteluun tarkentavia vastauksia varten. 

Vastineita on täydennetty liitteen sivuilla 3 ja 4 olevien seuraavien suositusten osalta (lisäys merkitty punaisella tekstillä): 

  • Suosittelemme toteuttamaan asiakastyytyväisyystutkimuksen, jossa selvitetään, kuinka viestintä on tavoittanut asiakkaat ja miten henkilöstö on kokenut sisäisen viestinnän. 
  • Suosittelemme aluehallitusta selvittämään, oliko kolmannen sektorin sopimusten uusimatta jättämisen vaikutuksia arvioitu. 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus hyväksyy tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen huomioihin ja suosituksiin laaditut liitteenä olevat vastineet, ja saattaa ne tarkastuslautakunnalle ja edelleen hyvinvointialuevaltuustolle tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto merkitsee vuoden 2022 arviointikertomuksen vastineet tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Perustelut

Aluehallitus on 28.9.2023 kokouksessaan hyväksynyt tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen huomioihin ja suosituksiin laaditut liitteenä olevat vastineet, ja saattanut ne tarkastuslautakunnalle ja edelleen hyvinvointialuevaltuustolle tiedoksi. 

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2022 arviointikertomuksen vastineet.  

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi vuoden 2022 arviointikertomuksen vastineet.  


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.