Tarkastuslautakunta, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Toimielinpäätösten seuranta

Perustelut

Tarkastuslautakunta keskustelee jäsenten suorittamasta päätösten seurannasta ja arvioinnin kannalta merkityksellisistä päätöksistä osana arvioinnin suorittamista.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun tiedoksi.   

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi keskustelun tiedoksi.   


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.