Tarkastuslautakunta, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Muut asiat

Perustelut

Tarkastuslautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua teams-kokouksista ja vierailijoiden kutsumisesta.

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.