Tarkastuslautakunta, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Esityslistan hyväksyminen

Perustelut

Tarkastuslautakunnan kokouksen käsiteltävät asiat on ilmoitettu ennalta kokouskutsussa ja sen mukana toimitetussa esityslistassa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 118 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei tarkastuslautakunta toisin päätä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä kokouksen esityslistan.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.