Tarkastuslautakunta, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Arviointikertomuksen valmistelu

IUHVADno-2024-559

Perustelut

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta. 

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta. 

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli ja päivitti työohjelmaa sekä valmisteli arviointikertomusta. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.