Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta, kokous 6.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ilkka Luusuan ja Piia Malmbergin.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ilkka Luusuan ja Piia Malmbergin.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.