Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta, kokous 6.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Muut asiat

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.