Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta, kokous 6.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kumppanuuspöydän jäsenyhdistyksen (Porvoon seudun työnhakijat ry) toiminnan päättyminen ja uuden jäsenyhdistyksen valinnan käsittely

IUHVADno-2024-714

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
osallisuuden erityisasiantuntija Nanna Kostiainen, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Hyvinvointialueen hallintosäännön 27§ mukaan kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta linjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaatiman yhteistyön suunnittelua ja koordinointia hyvinvointialueen kuntien, kolmannen sektorin ja erikoissairaanhoidon kanssa sekä vastaa hyvinvointialueen asukkaiden, kuntien, yhteisöjen ja muiden toimijoiden sekä erilaisten yhteistyöverkostojen osallistamiseen liittyvien toimintamallien kehittämisestä. 

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta esitti kokouksessaan 6.9.2023, että aluehallitus hyväksyy kumppanuuspöydän jäsenet ehdotuksen mukaisesti. Aluehallitus hyväksyi ehdotuksen mukaisesti kumppanuuspöydän jäsenet 28.9.2023. Kumppanuuspöytään valittiin 21 eri yhdistyksen jäsentä edustamaan eri teemoja. Hakijoista Tatsi ry:n edustaja jäi kumppanuuspöydän ulkopuolelle. Tatsi ry on työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys.    

Kumppanuuspöydän yksi jäsen edustaa Porvoon seudun työnhakijat ry:tä. Porvoon seudun työnhakijat ry:n toimintaa ajetaan alas taloudellisista syistä. Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä enää toimintaa eikä yhdistyksellä ole enää palkallisia työntekijöitä.  

Ehdotus

Vs. kehittämisjohtaja:

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta toteaa, että Porvoon seudun työnhakijat ry:n edustus ei täytä kumppanuuspöydälle määriteltyjä tavoitteita, jos yhdistyksellä ei ole toimintaa.   

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta esittää aluehallitukselle, että kumppanuuspöydän jäseneksi Porvoon seudun työnhakijat ry:n tilalle valitaan hakukierroksella valinnan ulkopuolelle jäänyt Tatsi ry, mikäli se edelleen on kiinnostunut kumppanuuspöydän jäsenyydestä.  

 

 

Päätös

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta esittää aluehallitukselle, että Porvoon seudun työnhakijat ry:n tilalle ei valita uutta toimijaa.

Kokouskäsittely

Jäsen Mikko Nieminen teki muutosesityksen päätösehdotukseen yhden sanan osalta: Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta esittää aluehallitukselle, että kumppanuuspöydän jäseneksi Porvoon seudun työnhakijat ry:n LISÄKSI valitaan hakukierroksella valinnan ulkopuolelle jäänyt Tatsi ry, mikäli se edelleen on kiinnostunut kumppanuuspöydän jäsenyydestä. Esitys raukesi kannattamattomana.

Jäsen Ilkka Luusua teki jäsen Piia Malmbergin kannattamana muutosesityksen päätösehdotukseen: "Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta esittää aluehallitukselle, että Porvoon seudun työnhakijat ry:n tilalle ei valita uutta toimijaa." 

Suoritetussa äänestyksessä pohjaesitys sai kaksi ääntä ja muutosesitys kahdeksan ääntä. 

Äänestystulokset:

JAA = pohjaesitys, EI = muutosesitys

JAA
Eila Kohonen, Mikko Nieminen

EI
Charlotta Engblom, Silja Metsola, Tobias Karlsson, Jyrki Loijas, Ilkka Luusua, Piia Malmberg, Charlotta Savin, Hilkka Knuuttila

Pöytäkirjaan merkittiin, että lautakunta piti neuvottelutauon klo 19.37-19.45.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.