Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta, kokous 4.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Niemisen ja Hannu Vihreäluodon.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Charlotta Engblomin ja Hannu Vihreäluodon.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.