Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta, kokous 4.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Muut asiat

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat tulleet valituiksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukseen ja he ovat anoneet eroa kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnasta.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.