Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta, kokous 4.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysalan järjestöavustusten myöntäminen

IUHVADno-2023-3159

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
Nanna Kostiainen, järjestötyön ja osallisuuden asiantuntija, etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysalan järjestöavustusten sähköinen haku oli käynnissä 5.6.-4.8.2023. Avustushausta tiedotettiin sekä hyvinvointialueen verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa että alueen paikallislehdissä tiedotteena (verkkosivu-uutinen ja STT-tiedote 29.5.2023, Facebook-postaus 29.5.2023 ja uudelleenpostaus 27.7.2023, LinkedIn-postaus 30.5.2023).  

Lisäksi järjestettiin kaksi kyselytuntia Teamsissa, jossa järjestötyön ja osallisuuden asiantuntija Nanna Kostiainen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erityisasiantuntijat Malin Heikkinen ja Minna Mattila vastasivat avustushakemuksiin liittyviin kysymyksiin. Kyselytunteihin osallistui yhteensä 15 henkilöä. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on vuonna 2023 käytettävissä 26 800 € järjestöjen ja yhdistysten avustuksiin. 

Avustushakemuksia tuli määräaikaan mennessä 33 kpl (oheismateriaalina), joiden yhteenlaskettu haettu avustussumma on 178 920 €.  

Hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimi (järjestötyön ja osallisuuden asiantuntija sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erityisasiantuntijat) käsitteli ja pisteytti hakemukset elokuussa 2023. Pisteytyksen määrittely perustuu järjestöavustusten pisteytysohjeeseen. Pisteytyksen jälkeen avustushakemukset arvioitiin vielä yhdessä kehittämisjohtajan ja Hyte ry:n järjestöasiantuntija Milla Kajanteen kanssa.  

Pisteytyksen lisäksi avustussummien määrittelyssä huomioitiin avustettavan toiminnan sosiaali- ja terveysalan painotus, avustettava kohde sekä avustuksen merkittävyys yhdistyksen toiminnan turvaamiseksi.  

Kuusi avustushakemusta jätettiin avustuksen ulkopuolelle. Ulkopuolelle jääviä avustushakemuksia olivat:   

 • FRK-SPR Porvoo Borgå: Haettu avustusta 1 500 € ruokajakeluun tarvittaviin pakkauksiin. Toiminta liittyy ruoka-aputoiminnan järjestämiseen. Hyvinvointialue on hakemassa erillistä valtionavustusta ja alueellista ruoka-aputoimintaa on tarkoitus kehittää erillisellä rahoituksella.

 

 • Ingermansby- Rudom Ungdomsförening rf: Haettu avustusta 1 000 € Lapinjärven asukkaille suunnattuun liikuntatapahtumaan. Toiminta ei ole hyvinvointialueen avustettavaa toimintaa, vaan sen katsotaan tukevan kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluita.  

 

 • Kulturföreningen Grand rf: Haettu avustusta 10 000 € osa-aikaisen nuorisokoordinaattorin palkkaamiseksi. Hyvinvointialue ei voi myöntää näin suurta avustusta. Pienemmästä summasta ei olisi yhdistykselle hyötyä työntekijän palkkaamisessa. Hyvinvointialue kehittää nuorten ennaltaehkäisevää ja mielenterveyttä edistävää toimintaa.  

 

 • Paasikiven Nuorisokylän säätiö/ Lyömätön Linja Keski- ja Itä-Uusimaa: Haettu avustusta 55 000 € 0,5–1 väkivaltatyöntekijän palkkaamiseksi. Hyvinvointialue ei voi myöntää näin suurta avustusta. Pienemmästä summasta ei olisi yhdistykselle hyötyä työntekijän palkkaamisessa. Lyömättömällä Linjalla on toimintaa Kumppanuustalolla ja se hyödyntää Kumppanuustalon toimitiloja. 

 

 • Sotek-säätiö: Haettu avustusta 3 500 € Korttelikeittiö-toimintaan. Toiminta liittyy ruoka-aputoiminnan järjestämiseen Porvoon kaupungin yhdellä alueella. Hyvinvointialue on hakemassa erillistä valtionavustusta ja alueellista ruoka-aputoimintaa on tarkoitus kehittää erillisellä rahoituksella.

 

 • Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry: Haettu 8 000 € Korttelipuutarha-toimintaan Porvoossa. Toiminta ei ole hyvinvointialueen avustettavaa toimintaa, vaan sen katsotaan tukevan kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluita. 

 

Avustushakemuksissa, joissa haettiin huomattavasti suurempia avustussummia, kuin on mahdollista myöntää, hyvinvointialue kohdensi myönnettävän avustuksen käytettäväksi tiettyyn toimintaan. Kaikkia asiantuntijaluentoja ehdotetaan avustettavan 200 €/luento, sillä pienemmällä summalla ei nähdä olevan vaikutusta luennon mahdollistamiseksi.  

Yhdistyksille, joille avustus nähtiin merkittäväksi yhdistyksen olemassaolon turvaamiseksi (esim. joilla ei ole muita rahoituskanavia), ehdotetaan myönnettävän suurempi avustussumma suhteessa haettuun summaan.   

Esitys Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysalan järjestöavustusten myöntämisestä vuodelle 2023:  

 • Borgå Nejdens Döva - Porvoon Seudun Kuurot ry: 500 € toimintakuluihin (jäsenten matkakulut ja digiopastuksen mahdollistaminen). Tukee vahvasti hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia palveluita. Haettu summa 750 €. 
 • Borgå Reumaförening - Porvoon Reumayhdistys ry: 2 500 € avustus kohdennetaan kotiaputoimintaan, jonka toteutus on mahdollista vapaaehtoisvoimin. Haettu summa 15 800 €. 
 • Borgånejdens Allergi- och Astmaförening rf: 800 € toimintakuluihin (ystävätuki, informointi, info/neuvontatapahtuma). Haettu summa 800 €. 
 • Finfami Uusimaa ry – Finfami Nyland rf: 500 € toimintakuluihin mielenterveysomaisten tukemiseksi läsnä- ja etätapaamisin. Haettu summa 1 000 €. 
 • Finlands svenska taltidningsförening: 500 € avustus kohdennetaan Itä-Uudellamaalla julkaistavaan Östnyland-lehteen. Haettu summa 1 920 €. Ei varsinaisesti täydennä hyvinvointialueen palveluita tai tiedonkulkua. 
 • Folkhälsans förbund rf: 1 500 € kotona asuvien ruotsinkielisten ikääntyneiden liikunnallisen ryhmätoiminnan pilotointiin Sipoossa, Porvoossa ja Loviisassa. Haettu avustus tarkennuspyynnön jälkeen 5 000 €.  
 • Hörselföreningen i Östnyland: 1 000 € avustus kohdennetaan kuuloneuvontakäyntien toteuttamiseen. Haettu summa 3 000 €. Toiminta tukee vahvasti hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia palveluita.  
 • Irti Huumeista ry: 1 500 € avustus kohdennetaan vapaaehtoisten ohjaukseen ja koulutukseen. Läheisryhmätoimintaa Kumppanuustalolla. Haettu summa 5 000 €. 
 • Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset – Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry: 2 200 € avustus kohdennetaan vertaistukitoiminnan toteuttamiseen. Haettu summa 8 000 €.  
 • Itä-Uudenmaan Psoriasisyhdistys ry: 200 € asiantuntijaluentoon. Haettu summa 500 €. 
 • Keravan Diabetesyhdistys ry: 200 € asiantuntijaluentoon. Haettu summa 300 €. 
 • Kondis rf ry: 2 400 € avustus kohdennetaan toiminnan laajentamiseen Porvoossa ja Loviisassa. Haettu summa 10 000 €. 
 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry: 3 000 € avustus kohdennetaan ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaan. Haettu summa 20 000 €. 
 • Neuro-Porvoo ry: 900 € kymmenen kerran luontopainotteiseen vertaistukiryhmään. Haettu summa 2 000 € 
 • Non Fighting Generation ry: 2 000 € toimintakuluihin. Haettu summa 5 000 €. 
 • Porvoon A-kilta: 800 € muihin toimintakuluihin kuin tilavuokraan. Ryhmätapaamisia järjestetään hyvinvointialueen Kumppanuustalolla. Haettu summa 800 €. 
 • Porvoon Parkinson kerho – Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry: 500 € toimintakuluihin (tapahtumien tila- ja tarjoilukustannukset, asiantuntijaluennot, postitus- ja pankkikulut). Ei saa avustusta Uudenmaan Parkinson -yhdistykseltä. Haettu summa 600 €. 
 • Porvoon Seudun Diabetesyhdistys ry: 400 € vertaistukiryhmätoimintaan. Haettu summa 1 250 €. 
 • Porvoon Seudun Kuulo ry: 1 000 € kuulokojeiden huoltoon ja neuvontaan liittyvään toimintaan. Toiminta tukee vahvasti hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia palveluita. Haettu summa 1 500 €. 
 • Porvoon Yhdistyskeskus ry – Borgå Föreningscentral rf: 800 € neljän informaatiotilaisuuden järjestämiseen. Haettu summa 2 000 €. 
 • Porvoonseudun Sydänyhdistys: 400 € avustus kohdennetaan Sydändigineuvojatoimintaan. Haettu summa 2 000 €. 
 • Psykosociala föreningen Ringen i Borgå: 350 € kohdennetaan tiedotustilaisuuksiin ja asiantuntijaluentoihin. Haettu summa 2 500 €. 
 • Suomen Nivelyhdistys ry - Porvoon nivelpiiri: 400 € avustus kohdennetaan vertaistukitoimintaan ja/tai etäpalveluiden (liikunta ja luennot) toteuttamiseen. Haettu summa 800 €.  
 • Svenska synskadade i Östnyland rf: 400 € avustus kohdennetaan kohderyhmän arjen tukemiseen ja neuvontaan (mm. apuvälineohjaus). Haettu avustus 800 €. 
 • Uudenmaan AVH-yhdistys ry: 500 € avustus kohdennetaan vertaistukitoimintaan ja/tai tiedottamiseen ja yleiskuluihin. Haettu summa 800 €. 
 • Uudenmaan keliakiayhdistys ry: 550 € avustus kohdennetaan toimintaan Porvoossa. Toiminta on avointa Itä-Uudenmaan alueen asukkaille. Haettu summa 1 300 €. 
 • Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry: 1 000 € avustus kohdennetaan vertaistoimintaan ja/tai tiedottamiseen ja yleiskuluihin. Haettu summa 4 000 €.  

Ehdotus

Kehittämisjohtaja:

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta päättää  

 1. hyväksyä avustuksen ulkopuolelle jäävät avustushakemukset esityksen mukaisesti 

 1. hyväksyä avustussummat esityksen mukaisesti 

 1. hyväksyä esityksen mukaisesti järjestöt, joille avustusta myönnetään. 

 

Päätös

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta päätti 

 1. hyväksyä avustuksen ulkopuolelle jäävät avustushakemukset esityksen mukaisesti 

 1. hyväksyä avustussummat esityksen mukaisesti 

 1. hyväksyä esityksen mukaisesti järjestöt, joille avustusta myönnetään. 

Kokouskäsittely

Jäsenet Eila Kohonen ja Mikko Nieminen poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi esteellisinä (osallisuusjäävi).


Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.