Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta, kokous 4.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Esityslistan hyväksyminen

Perustelut

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan kokouksen käsiteltävät asiat on ilmoitettu ennalta kokouskutsussa ja sen mukana toimitetussa esityslistassa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 118 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta toisin päätä.

Ehdotus

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.

Päätös

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta hyväksyi kokouksen esityslistan. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.