Kansalliskielilautakunta, kokous 7.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjatarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Kansalliskielilautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Fred Henrikssonin ja Jolanta Lundgrenin.

Päätös

Kansalliskielilautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Fred Henrikssonin ja Jolanta Lundgrenin.