Kansalliskielilautakunta, kokous 7.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Muut asiat

Perustelut

Kansalliskielilautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Kansallislautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Kansalliskielilautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja Tom Liljestrand ja varapuheenjohtaja Kjell Grönqvist kertoivat kansalliskielilautakuntien puheenjohtajistojen verkoston kokouksesta, joka pidettiin 6.2.2024.

Kansalliskielilautakunta keskusteli hyvinvointialueen puhelinvaihdetta koskevaa palautetta. Moni asukas on antanut palautetta siitä, että puhelinvaihde ei pysty palvelemaan ruotsin kielellä. Kansalliskielilautakunta vaatii, että asia korjataan siten, että ruotsinkielinen palvelu toteutuu. Lautakunta pyytää selvityksen asiasta seuraavaan kokoukseen 5.3.2024.

Kansalliskielilautakunta sopi, että jäsenet seuraavat jatkossa muiden lautakuntien esityslistoja, jotta lautakunta pystyy tarvittaessa reagoimaan ajankohtaisiin asioihin, jotka vaativat lautakunnan kannanottoa.