Välfärdsområdesfullmäktige, möte 28-02-2023

Protokollet är granskat

§ 16 Val av protokolljusterare

Beskrivning

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (126§) utser välfärdsområdesfullmäktige vid varja sammanträde två fullmäktigeledamöter som ska justera protokollet för sammanträdet till de delar som det inte justeras vida sammanträdet. När protokollet är färdigt skickar välfärdsområdesullmäktigessekreterare protokollet till ordförande och de utseddaprotokolljusterarna för att godkännas elektroniskt.

Beslutsförslag

 Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutar att välja Jenni Lastuvuori och Tom Liljestrand till mötets protokolljusterare.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige valde enhälligt Tom Liljestrand och Satu Lindgren till mötets protokolljusterare.