Välfärdsområdesfullmäktige, möte 28-02-2023

Protokollet är granskat

§ 23 Motioner från fullmäktigeledamöter

Beskrivning

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner i frågor som gäller välfärdsområdets verksamhet och förvalting. Motionerna lämnas in till ordföranden skriftligt eller elektroniskt.

Enligt 138 § i förvaltningsstadgan skall motionen remitteras till välfärdsområdesstyrelsen för beredning. Välfärdsområdesfullmäktige kan besluta att en remissdebatt ska föras om beredningen av det ärende som avses i motionen.

Ordföranden konstaterar de motioner som avses i 138 § i förvaltningsstadgan.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesfullmäktige antecknar ledamöternas motioner för kännedom och remitterar dem till välfärdsområdesstyrelsen för beredning.

 

Beslut

Till ordföranden lämnades följande motioner:

-          Jenna Perokorpi (sd.): Liikkuvat sote-palvelut Itä-Uudellemaalle

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige antecknade motionen för kännedom och remitterade den till välfärdsområdesstyrelsen för beredning.