Välfärdsområdesfullmäktige, möte 28-02-2023

Protokollet är granskat

§ 15 Mötets laglighet och beslutförhet

Beskrivning

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges mötets lagenlighet och beslutförhet.

Enligt förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde  (107 §) ska möteskallelsen sändas senast fyra dagar före sammantärdet. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (106 §).

Kallelsen har skickats till fullmäktigeledamöterna 23.02.2023 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige

- förrättar namnupprop för välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde och konstaterar vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats  till sammanträdet

- konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört. 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige

- förrättade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats  till sammanträdet; sammanlagt 59 ledamöter närvarande,

- konstaterade att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.