Välfärdsområdesfullmäktige, möte 28-02-2023

Protokollet är granskat

§ 17 Godkännande av föredragningslistan

Beskrivning

De ärenden som behandlas vid välfärdsområdesfullmäktiges möte har på förhand meddelats genom en möteskallelse med åtföljande föredragningslista.

Enligt 118 § i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde ska ärendena behandlas i den ordning som anges i föredragningslistan, om inte välfärdsområdesfullmäktige beslutar något annat.

Beslutsförslag

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutar enhälligt att godkänna mötets föredragningslista.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt godkänna mötets föredragningslista.