Välfärdsområdesfullmäktige, möte 28-02-2023

Protokollet är granskat

§ 22 Aktuella ärenden

Beskrivning

Medlemmar i Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige informeras om aktuella ärenden.

Beslutsförslag

Ärendena antecknas för kännedom.

Beslut

Områdesfullmäktige antecknade aktuella ärenden för kännedom.