Revisionsnämnden, möte 22-03-2023

Protokollet är granskat

§ 9 Val av sekreterare

Beskrivning

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde väljer en sekreterare för sammanträdet.

Beslutsförslag

Redogörelse, ordförande: 

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslutar att välja intern revisor Juho Saarinen till sammanträdets sekreterare.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslöt att Juho Saarinen tillsvidare fungerar som sekreterare. 


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.