Revisionsnämnden, möte 22-03-2023

Protokollet är granskat

§ 12 Utvärderingsplan för fullmäktigeperioden 2023–2026 och konkurrensutsättning av revisionstjänster

Beskrivning

§ 5 Revisionsnämnden 1.3.2023 

 

Revisionsnämnden skall planera, koordinera och bereda utvärderingsberättelsen för fullmäktigeperioden 2023–2026.

Enligt förvaltningsstadgan 88 § ska revisionsnämnden konkurrensutsätta valet av revisionssammanslutning och ge välfärdsområdesfullmäktige ett förslag om vilken sammanslutning som ska väljas samt övervaka att revisionsavtalet iakttas. En revisionssammanslutning kan väljas för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex räkenskapsperioder.

Konkurrensutsättningen av revisionen omfattar egentlig revision och revisionsnämndens stödtjänster. Av revisionsföretag bes anbud för sekreterartjänster i anslutning till möten samt för koordinerings- och beredningsuppgifter gällande utvärderingsplanen och utvärderingsberättelsen.

Dessutom reserveras i konkurrensutsättningen en på uppskattning baserad andel för granskningar av projekt vid behov (skilda uppdrag och skild debitering), vilka debiteras enligt utfall.

Förslag

Ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde sätter i gång konkurrensutsättningen av revisionen och fastställer kriterier för konkurrensutsättningen.

Beslut:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslutade att sätta i gång konkurrensutsättningen av revisionen.

-------------------------

22.3.2023

Östra Nylands välfärdsområde har ett ikraftvarande serviceavtal med PTCServices Oy. PTCServices är en sakkunnigbyrå specialiserad på offentlig upphandling, av vilken välfärdsområdet har köpt tjänster redan under beredningen år 2022. PTCServices har erbjudit att sköta upphandlingen av revisionstjänster till priset 7 905 euro. Enligt välfärdsområdets upphandlingsanvisning kan man göra en småupphandling vars värde är lägre än 10 000 euro, som direktupphandling.

Beslutsförslag

Redogörelse, ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslutar att skaffa upphandlingen av revisionstjänster från PTCServices Oy. Revisionsnämnden diskuterar kriterierna för upphandlingen.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslutade att skaffa upphandlingen av revisionstjänster från PTCServices Oy. Revisionsnämnden diskuterade kriterierna för upphandlingen. Dessutom beslöt revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde att revisionsnämnden godkänner anbudsbegärans kriterier innan begäran publiceras.   

 


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.