Revisionsnämnden, möte 22-03-2023

Protokollet är granskat

§ 11 Aktuella ärenden

Beskrivning

Välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist berättar om aktuella ärenden inom välfärdsområdet.

Beslutsförslag

Redogörelse, ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknar översikten för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknade översikten för kännedom.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.