Revisionsnämnden, möte 01-03-2023

Protokollet är granskat

§ 5 Utvärderingsplan för fullmäktigeperioden 2023–2026 och konkurrensutsättning av revisionstjänster

IUHVADno-2023-458

Beskrivning

Revisionsnämnden skall planera, koordinera och bereda utvärderingsberättelsen för fullmäktigeperioden 2023–2026.

Enligt förvaltningsstadgan 88 § ska revisionsnämnden konkurrensutsätta valet av revisionssammanslutning och ge välfärdsområdesfullmäktige ett förslag om vilken sammanslutning som ska väljas samt övervaka att revisionsavtalet iakttas. En revisionssammanslutning kan väljas för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex räkenskapsperioder.

Konkurrensutsättningen av revisionen omfattar egentlig revision och revisionsnämndens stödtjänster. Av revisionsföretag bes anbud för sekreterartjänster i anslutning till möten samt för koordinerings- och beredningsuppgifter gällande utvärderingsplanen och utvärderingsberättelsen.

Dessutom reserveras i konkurrensutsättningen en på uppskattning baserad andel för granskningar av projekt vid behov (skilda uppdrag och skild debitering), vilka debiteras enligt utfall.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde sätter i gång konkurrensutsättningen av revisionen och fastställer kriterier för konkurrensutsättningen.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt att sätta i gång förberedningen för konkurrensutsättningen av revisionen.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.