Revisionsnämnden, möte 01-03-2023

Protokollet är granskat

§ 7 Överblick över aktuella frågor

Beskrivning

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd för en diskussion om aktuella frågor inom välfärdsområdet. 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd förde en diskussion om aktuella frågor inom välfärdsområdet. 


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.