Hoppa till innehåll

Mötesdeltagare

Närvarande medlemmar

 • Mikaela Nylander - Ordförande
 • Tapani Eskola - 2:a vice ordförande
 • Otto Andersson
 • Patrik Björkman
 • Bernhard Edgren
 • Kristian Forsman
 • Matti Jäppilä - Suppleant
 • Arto Kujala
 • Kaj Lindqvist
 • Marja Manninen-Ollberg
 • Marketta Mattila
 • Pia Nurme
 • Jenna Perokorpi
 • Marika Railila

Övriga närvarande

 • Camilla Söderström - hallintojohtaja /förvaltningsdirektör, Sekreterare
 • Elin Blomqvist-Valtonen - aluevaltuuston 1. pj. /fullmäktiges 1. vice ordf.
 • Annika Immonen - sosiaali- ja terveysjohtaja /social- och hälsovårdsdirektör
 • Arja Isotalo - aluevaltuuston 2. varapj. /fullmäktiges 2. vice ordf.
 • Peter Johansson - pelastusjohtaja /räddningsdirektör
 • Mika Kosunen - viestintäjohtaja /kommunikationsdirektör
 • Tom Liljestrand - kansallislltk pj. /nationalspråknämndens ordf.
 • Tomas Määttä - hallintolakimies /förvaltningsjurist
 • Heikki Vestman - aluevaltuuston pj. / välfärdsfullmäktige ordf.
 • Carita Schröder

Frånvarande

 • Riku Honkasalo - 1:a vice ordförande
 • Max Lönnqvist - hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
 • Kevin Servin