Områdesstyrelse, möte 26-01-2023

Protokollet är granskat

§ 30 Välfärdsområdesstyrelsens mötesdagar 2023

IUHVADno-2023-155

Beskrivning

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse 15.12.2022,  § 11

 

Enligt 145 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden. Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. I sådana fall bestämmer ordföranden tidpunkten för sammanträdet. Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde.

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen

  • beslutar om mötesdagarna för våren 2023,
  • drar riktlinjerna för tider och platser för sina möten och
  • beslutar att välfärdsområdesstyrelsens ordförande beslutar när och var mötena hålls, ger behövliga anvisningar om övriga mötesarrangemang samt beslutar om att ställa in mötet vid behov.

 

Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att i våren 2023 är styrelsen mötesdag torsdag från och med 5.1.2023. 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att mötena primärt hålls på Östra Nylands räddningsverk.

Välfärdsområdesstyrelsens ordförande beslutar när och var mötena hålls, ger behövliga anvisningar om övriga mötesarrangemang samt  beslutar om att ställa in mötet vid behov.

--------------------------------------------------------------------------

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse 24.1.2023.

Beredning och tilläggsinformation: 
förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta(at)itauusimaa.fi

 

 

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse

  • beslutar att  hålla sammanträde under vården 2023 torsdagar varannan vecka med början från torsdagen 2.2.2023 (udda veckor) 
  • beslutar att mötesplatsen är Östra Nylands räddningsverk och
  • beslutar, att välfärdsområdesstyrelsens ordförande beslutar när och var mötena hålls, ger behövliga anvisningar om övriga mötesarrangemang samt  beslutar om att ställa in mötet vid behov. 

 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade enhälligt

  • att  hålla sammanträde under vården 2023 torsdagar varannan vecka med början från torsdagen 2.2.2023 (udda veckor) 
  • att mötesplatsen är Östra Nylands räddningsverk och
  • att välfärdsområdesstyrelsens ordförande beslutar när och var mötena hålls, ger behövliga anvisningar om övriga mötesarrangemang samt  beslutar om att ställa in mötet vid behov.