Områdesstyrelse, möte 26-01-2023

Protokollet är granskat

§ 22 Val av protokolljusterare

Beskrivning

Val av protokolljusterare till mötet.

När protokollet är färdigt skickar sekreteraren protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen väljer Otto Andersson och Tapani Eskola till mötets protokolljusterare.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsen valde enhälligt Otto Andersson och Tapani Eskola till mötets protokolljusterare.