Områdesstyrelse, möte 26-01-2023

Protokollet är granskat

§ 26 Utnämning av företrädare för välfärdsområdet till styrelsen för HPK palvelut Oy och utnämning av en representant till extra bolagsstämma

IUHVADno-2023-150

Beskrivning

Beredning och upplysningar: förvaltningsdirektör:
förvaltningsdirektör Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

 

HPK Palvelut Oy ska ha onsdagen den 1 februari kl. 13 ha en extra bolagsstämma på Borgå stadshus. På stämman behandlas ärenden som framgår ur den bifogade föredragningslistan.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade 21.4.2022 § 10 att utse tre företrädare för välfärdsområdet till HPK Palvelut Oy:s styrelse ända till 31.12.2022:

 • Tomas Määttä, förvaltningsjurist
 • Marko Perttilä, dataförvaltningschef
 • Irja Suhonen, specialsakkunnig

 

I 6 kap. 9 § i aktiebolagslagen konstateras att aktiebolagets styrelse väljs av bolagsstämman. Enligt 43 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska områdesstyrelsen bl.a. bevaka välfärdsområdets intresse, företräda välfärdsområdet och föra välfärdsområdets talan. Enligt bestämmelsen svarar områdesstyrelsen också för ägarstyrningen av välfärdsområdeskoncernen.

Enligt 19 § i förvaltningsstadgan hör det till områdesstyrelsens upp gifter bl.a. att genomföra ägarstyrningen, följa upp och utvärdera dotterbolagens styrelsearbete samt att ansvara för ut nämningsprocesserna för medlemmarna i dotterbolagens styrelser och för nomineringen av kandidater till deras styrelser. Även om behörigheten att utse styrelseledamöter bokstavligen begränsas till endast dotterbolag, framgår det av regelverket att behörigheten att utse styrelseledamöter kan tolkas så att den även omfattar intresseorganisationer som ägs med mindre ägarandelar.

Enligt Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga (§ 19 punkt 19) utser områdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Områdesstyrelsen beslutar

 1. att utse följande personer som företrädare för välfärdsområdet till HPK Palvelut Oy:s styrelse ända till nästa bolagsstämma: 
  Anu Rautiainen, personaldirektör 
  Minna Sevon, ekonomidirektör
  Tommi Karttaavi, digitaliseringsdirektör
   
 2. att utse Östra Nylands välfärdsområdes representant till extra bolagsstämma 1.2.2023 och
 3. ge representanten vid stämman handlingsdirektiv avseende ärenden på föredragningslistan

 

 

Beslut

Östra Nylands områdesstyrelse beslutade enhälligt:

 1. att utse följande personer som företrädare för välfärdsområdet till HPK Palvelut Oy:s styrelse ända till nästa bolagsstämma: 
  Anu Rautiainen, personaldirektör 
  Minna Sevon, ekonomidirektör
  Tommi Karttaavi, digitaliseringsdirektör
   
 2. att utse förvaltningsdirektör Camilla Söderström till Östra Nylands välfärdsområdes representant till extra bolagsstämma 1.2.2023 och
 3. ge representanten vid stämman handlingsdirektiv avseende ärenden på föredragningslistan