Områdesstyrelse, möte 26-01-2023

Protokollet är granskat

§ 23 Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll (välfärdsområdeslagen 97 §)

Beskrivning

Följande tjänsteinnehavare har sänt besluförteckningar:

Digidirektören:
Anskaffningar:
§ 1 Puitejärjestelyyn perustuvan toimeksiannon tilaus, Gofore Lead Oy, 20.01.2023

Välfärdsområdesdirektören:
§ 2 Päätös hankinnan keskeyttämisestä puhtauspalveluita koskevassa tarjouskilpailussa osa-alueelle 1, 11.01.2023
Personalärenden:
§ 3 Sairaanhoitajan toimen perustaminen, 16.01.2023
§ 4 Psykiatrisen sairaanhoitajan määräaikainen toimi, 16.01.2023
§ 5 Sosiaaliohjaajan viransijaisuus lastensuojelussa, 16.01.2023
§ 6 Sosiaalityöntekijän viransijaisuus lastensuojelussa, 18.01.2023
§ 7 Ohjaajan toimi ALVA-talossa, 18.01.2023
§ 8 Viranhaltijapäätöksen kumoaminen, palveluvastaavan viran täyttäminen, fysioterapiapalvelut, keskinen alue, 20.01.2023
§ 9 Sosiaali- ja potilasasiamiehen valinta määräaikaiseen tehtävään, 20.01.2023
Allmänna beslutt:
§ 1 Kehittämispalveluiden tehtävien kelpoisuusehtojen muutos ja sisäisen haun muuttaminen koskemaan toistaiseksi voimassa olevien työ- tai virkasuhteisten työntekijöiden lisäksi määräaikaisesti liikkeenluovutuksella siirtyneitä työntekijöitä, 10.01.2023

Beslutsförslag

Ordföranden:

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse antecknar för kännedom tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll och besluter att inte utnyttja sin övertagningsrätt enligt välfärdsområdeslagens 97 §.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsens ledamot Kristian Forsmans förslag om att remittera ärendet för ny behandling så att alla tjänsteinnehavarbeslut finns till styrelsens förfogande, godkändes enhälligt.

Östra Nylandsvälfärdsområesstyrelsen beslutade enhälligtt remittera ärendet för beredning.