Områdesstyrelse, möte 26-01-2023

Protokollet är granskat

§ 32 Aktuella ärenden

Beskrivning

Välfärdsstyrelsens medlemmar informeras om aktuella ärenden

Beslut

Antecknades för kännedom.