Områdesstyrelse, möte 16-02-2023

Protokollet är granskat

§ 46 Val av protokolljusterare

Beskrivning

Val av protokolljusterare till mötet.

När protokollet är färdigt skickar sekreteraren protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutsförslag

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse väljer Arto Kujala och Kristian Forsman till mötets protokolljusterare.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse valde enhälligt Arto Kujala och Kristian Forsman till mötets protokolljusterare.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.