Områdesstyrelse, möte 16-02-2023

Protokollet är granskat

§ 49 Transporttjänsternas lägesöversikt

IUHVADno-2023-356

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
upphandlingschef Ville Hanhinen
resultatenhetschef Maritta Koskinen
förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Upphandlingschef Ville Hanhinen och resultatenhetschef Maritta Koskinen berättar om transporttjänsternas nuläge, framtida alternativ samt om klientrådet för transportfrågor.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar föredragningen för kännedom och för en diskussion om transporttjänsternas helhetssituation samt ger anvisningar om den fortsatta beredningen.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse antecknade översikten för kännedom.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.