Områdesstyrelse, möte 16-02-2023

Protokollet är granskat

§ 48 Aktuella ärenden inom personalförvaltningen

IUHVADno-2023-349

Beskrivning

Personaldirektör Anu Rautiainen berättar om aktuella ärenden inom personalförvaltningen.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar översikten för kännedom.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse antecknade översikten för kännedom.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.