Områdesstyrelse, möte 16-02-2023

Protokollet är granskat

§ 55 Aktuella ärenden

Beskrivning

Välfärdsstyrelsens medlemmar informeras om aktuella ärenden.

Beslut

Det antecknades i protokollet, att ledamot Otto Andersson avlägsnade sig från mötet under behandlingen av detta ärende.

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade enhälligt anteckna äredena för kännedom.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.