Områdesstyrelse, möte 12-01-2023

Protokollet är granskat

§ 13 Val av protokolljusterare

Beskrivning

Mötets protokolljusterare väljs.

När protokollet är färdigt skickar sekreteraren protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutsförslag

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse väljer till protokolljusterare  Kevin Servin och Riku Honkasalo.

Beslut

Kevin Servin och Riku Honkasalo valdes enhälligt till mötets protokolljusterare.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.