Hoppa till innehåll

Mötesdeltagare

Närvarande medlemmar

 • Mikaela Nylander - Ordförande
 • Riku Honkasalo - 1:a vice ordförande
 • Tapani Eskola - 2:a vice ordförande
 • Otto Andersson
 • Patrik Björkman
 • Bernhard Edgren
 • Kristian Forsman
 • Lilli Kahri - Suppleant
 • Arto Kujala
 • Kaj Lindqvist
 • Marja Manninen-Ollberg
 • Pia Nurme
 • Jenna Perokorpi
 • Marika Railila
 • Kevin Servin

Övriga närvarande

 • Camilla Söderström - Sekreterare
 • Annika Immonen - sosiaali- ja terveysjohtaja /social- och hälsovårdsdirektör
 • Peter Johansson - pelastusjohtaja /räddningsdirektör
 • Mika Kosunen - viestintäjohtaja /kommunikationsdirektör
 • Max Lönnqvist - hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
 • Tomas Määttä - hallintolakimies /förvaltningsjurist
 • Heikki Vestman - aluevaltuuston puheenjohtaja /välfärdsområdesfullmäktige ordförande
 • Anette Karlsson - aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja / välfärdsområdesfullmäktiges 2. vice ordförande
 • Tom Liljestrand - kansallislautakunnan puheenjohtaja / nationalspråknämndens ordförande

Frånvarande

 • Marketta Mattila
 • Elin Blomqvist-Valtonen - aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja / välfärdsområdesfullmäktiges 1. vice ordförande