Områdesstyrelse, möte 05-01-2023

Protokollet är granskat

§ 2 Val av protokolljusterare

Beskrivning

Mötets protokolljusterare väljs.

När protokollet är färdigt skickar sekreteraren protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde väljer Jenna Perokorpi och Marika Railila till mötets protokolljusterare.

Beslut

Jenna Perokorpi och Marika Railila valdes enhälligt till mötets protokolljusterare.