Områdesstyrelse, möte 05-01-2023

Protokollet är granskat

§ 11 Utnämning av en representant till Oy Apotti Ab:s extra bolagsstämma

IUHVADno-2022-116

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Från och med 1.1.2023 har Östra Nylands välfärdsområde en ägarandel på 1,03 % i bolaget. Oy Apotti Ab ska ha torsdagen den 12 januari kl. 15 ha en extra bolagsstämma som Teamsmöte. På stämman behandlas ärenden som framgår ur den bifogade föredragningslistan.

Enligt Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga (§ 19 punkt 19) utser områdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.

Bilagor:

  1. Möteskallelse
  2. Föredragningslista

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

  1. utse Östra Nylands välfärdsområdes representant vid extra bolagsstämma 12.1.2023
  2. ge representanten vid stämman handlingsdirektiv avseende ärenden på föredragningslistan.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att utse förvaltningsjurist Tomas Määttä till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid Oy Apotti Ab:s extra bolagsstämma 12.1.2023 och gav representanten vid stämman handlingsdirektiv avseende ärenden på föredragningslistan.

Bilagor

Kompletterande material