Områdesstyrelse, möte 05-01-2023

Protokollet är granskat

§ 6 Ledamoten i välfärdsområdesfullmäktige Jaakko Jalonen förlorar sin valbarhet och befrias från förtroendeuppdrag

IUHVADno-2022-107

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Ledamoten i välfärdsområdesfullmäktige och i revisionsnämnden Jaakko Jalonen (sdp) har 7.12.2022 per e-post meddelat att han 1.1.2023 inte längre kommer att vara valbar till förtroendeuppdrag inom välfärdsområdet, eftersom han flyttar bort från en kommun som tillhör välfärdsområdet. Samtidigt anhåller han om avsked från välfärdsområdesfullmäktige och revisionsnämnden.

I 25 § i lagen om välfärdsområden föreskrivs att om det konstateras att en ledamot har förlorat sin valbarhet eller om en ledamot har befriats från sitt uppdrag eller avlidit, kallar fullmäktigeordföranden i dennes ställe för den återstående mandattiden den i ordningen första ersättare från valförbundet, partiet eller den gemensamma listan i fråga som ännu inte kallats till ledamot.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen konstaterar att Jaakko Jalonen förlorar sin valbarhet till förtroendeuppdrag i välfärdsområdet med början 1.1.2023.

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige

  • konstaterar att Jaakko Jalonen förlorar sin valbarhet till förtroendeuppdrag i välfärdsområdet med början 1.1.2023
  • beviljar Jaakko Jalonen avsked från uppdragen som ledamot i välfärdsområdesfullmäktige och revisionsnämnden
  • beslutar anteckna för kännedom att välfärdsområdesfullmäktiges ordförande kallar Johanna Aaltonen (sdp) till ny ledamot i välfärdsområdesfullmäktige för den återstående mandattiden.

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen konstaterade enhälligt att Jaakko Jalonen förlorar sin valbarhet till förtroendeuppdrag i välfärdsområdet med början 1.1.2023.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige

  • konstaterar att Jaakko Jalonen förlorar sin valbarhet till förtroendeuppdrag i välfärdsområdet med början 1.1.2023
  • beviljar Jaakko Jalonen avsked från uppdragen som ledamot i välfärdsområdesfullmäktige och revisionsnämnden
  • beslutar anteckna för kännedom att välfärdsområdesfullmäktiges ordförande kallar Johanna Aaltonen (sdp) till ny ledamot i välfärdsområdesfullmäktige för den återstående mandattiden.