Områdesstyrelse, möte 05-01-2023

Protokollet är granskat

§ 8 Befriande från förtroendeuppdrag, Lintukangas Riikka

IUHVADno-2022-109

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Ersättaren i välfärdsområdesfullmäktige och ersättare i nämnden ordande av tjänster Riikka Lintukangas (sdp) har 11.12.2022 per e-post meddelat att hon anhåller om avsked som ersättare i välfärdsområdesfullmäktige och i nämnden ordnande av tjänster.

Det föreskrivs i 76 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) att valbar till förtroendeuppdrag i ett välfärdsområde är den som är invånare i det välfärdsområdet. Enligt 75 § 3 mom. i nämnda lag kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. Ledamöter och ersättare i välfärdsområdesfullmäktige avsked av välfärdsområdesfullmäktige.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige

  • beviljar Lintukangas avsked från uppdragen som ersättare i välfärdsområdesfullmäktige och ersättare i nämnden ordnande av tjänster.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige

  • beviljar Lintukangas avsked från uppdragen som ersättare i välfärdsområdesfullmäktige och ersättare i nämnden ordnande av tjänster.