Områdesstyrelse, möte 02-03-2023

Protokollet är granskat

§ 71 För kännedom

Beskrivning

Östra Nylands välfärdsområdes styrelse antecknar följande skrivelser, beslut m.m. för kännedom:

  • Välfärdsområdet har det primära tillsynsansvaret för tidsfristerna för utkomststöd genomförs (anvisning)
  • Välfärdsområdet har det primära tillsynsansvaret för att personal dimensioneringen för äldrevårdstjänster är tillräcklig (anvisning)

Beslutsförslag

Områdesstyrelsen antecknar ärenden för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.