Områdesstyrelse, möte 02-02-2023

Protokollet är granskat

§ 35 Tjänsteinnehavarnas beslutsförteckningar (välfärdsområdeslagens 97 §)

Beskrivning

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse 26.01.2023  § 23 Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll (välfärdsområdeslagen 97 §)

 

Följande tjänsteinnehavare har sänt beslutsförteckningar:

Digidirektören:

Anskaffningar:

§ 1 Puitejärjestelyyn perustuvan toimeksiannon tilaus,​ Gofore Lead Oy,​ 20.01.2023

 

Välfärdsområdesdirektören:

Anskaffningsbeslut:

§ 2 Päätös hankinnan keskeyttämisestä puhtauspalveluita koskevassa tarjouskilpailussa osa-​alueelle 1,​ 11.01.2023

§ 11 Päätös hankinnan keskeyttämisestä puhtauspalveluita koskevassa tarjouskilpailussa osa-alueelle 1, 11.01.2023

Personalärenden:

§ 3 Sairaanhoitajan toimen perustaminen,​ 16.01.2023

§ 4 Psykiatrisen sairaanhoitajan määräaikainen toimi,​ 16.01.2023

§ 5 Sosiaaliohjaajan viransijaisuus lastensuojelussa,​ 16.01.2023

§ 6 Sosiaalityöntekijän viransijaisuus lastensuojelussa,​ 18.01.2023

§ 7 Ohjaajan toimi ALVA-​talossa,​ 18.01.2023

§ 8 Viranhaltijapäätöksen kumoaminen,​ palveluvastaavan viran täyttäminen,​ fysioterapiapalvelut,​ keskinen alue,​ 20.01.2023

§ 9 Sosiaali-​ ja potilasasiamiehen valinta määräaikaiseen tehtävään,​ 20.01.2023

§ 10 Sisäisen tarkastajan viran täyttäminen

Allmänna beslut:

§ 1 Kehittämispalveluiden tehtävien kelpoisuusehtojen muutos ja sisäisen haun muuttaminen koskemaan toistaiseksi voimassa olevien työ-​ tai virkasuhteisten työntekijöiden lisäksi määräaikaisesti liikkeenluovutuksella siirtyneitä työntekijöitä,​ 10.01.2023

 

Förvaltningsdirektören:

Anskaffningsbeslut:

§ 1 Henkilöstökortit hyvinvointialueen työntekijöille

 

Ekonomidirektören:

Anskaffningsbeslut:

§ 3 Käteiskassojen perustaminen, kassavarojen enimmäismäärä ja oikeus käyttää tuloja menojen suorittamiseen.

Allmänna beslut:

§ 4 Kolmen uuden palvelukassan perustaminen

 

Beslutsförslag

Ordföranden:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll och besluter att inte utnyttja sin övertagningsrätt enligt välfärdsområdeslagens 97 §

----------

Välfärdsområdesstyrelsens ledamot Kristian Forsmans förslag om att remittera ärende för ny behandling så att alla tjänsteinnehavarbeslut finns till styrelsens förfogande, godkändes enhälligt.

Beslut:

Östra Nylandsvälfärdsområesstyrelsen beslutade enhälligtt remittera ärendet för beredning.

________________

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse 02.02.2023: 

Välfärdsområdet beslutade 26.1.2023 § 23 remittera ärendet för ny behandling så att alla tjänsteinnehavarbeslut finns till styrelsens förfogande. Alla tjänsteinnehavarbeslut gjorda efter 10.1.2023 finns nu till styrelsens förfogande.

 

Beslutsförslag

Ordföranden:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll och besluter att inte utnyttja sin övertagningsrätt enligt välfärdsområdeslagens 97 §

Beslut

Det antecknades i protokollet, att Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges 2. viceordförande Anette Karlsson meddelade jäv och avlägsnade sig från mötesrummet under behandlingen av detta ärende kl. 18.06-18.07 (partsjäv).

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse antecknade för kännedom tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll och beslutade enhälligt att inte utnyttja sin övertagningsrätt enligt välfärdsområdeslagens 97 §.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.