Områdesstyrelse, möte 02-02-2023

Protokollet är granskat

§ 44 Aktuella ärenden

Beskrivning

Välfärdsstyrelsens medlemmar informeras om aktuella ärenden

Beslut

Antecknades för kännedom.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.