Nationalspråksnämnden, möte 19-01-2023

Protokollet är granskat

§ 6 Nationalspråksnämndens arbetsprogram år 2023

IUHVADno-2023-110

Beskrivning

Nationalspråksnämnden planerar sin verksamhet för år 2023.           

Beslutsförslag

Förvaltningsdirektören:

Nationalspråksnämnden beslutar godkänna verksamhetsplanen för år 2023.

 

Beslut

Lautakunta päätti seuraavista tavoitteista vuodelle 2023, jotka tulee toteuttaa:

 

  • Kieliohjelma, joka työstetään valmiiksi alkukesään mennessä,
  • Sopimus muiden ruotsinkielisten hyvinvointialueiden kanssa, käsittely elokuussa,
  • Lautakunnan aikataulu, kokoukset kerran kuukaudessa,
  • Vuotuinen kertomus aluehallitukselle siitä, kuinka palveluja on toteutettu hyvinvointialueella vähemmistökielellä, tehdään vasta vuonna 2024.

Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.