Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan kokous, kokous 24.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Tiedoksi

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta  merkitsee tiedoksi seuraavat saapuneet kirjelmät, päätökset ym.:

-Kylätoiminta luo turvallisuutta -opas

"Tiedoksi Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle ja myös Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen varautumis- ja hyvinvointilautakunnalle. Pyydän että Marjut Helske toimittaisi lautakunnalle tiedon. Iso kiitos jo etukäteen.Olemme päivittäneet kyläturvallisuusoppaamme vastaaman tätä päivää ja lisänneet siihen uusia asioita. Haluamme esimerkiksi, että kylissä herää ajatus siitä, miten omasta kylä- tai seurantalosta saisi tehtyä paikallisen ja turvallisen kokoontumiskeskuksen. Oppaassa on myös vinkkejä arjen turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta lisäävistä koulutuksista ja tapahtumista mitä olisi hyvä järjestää kylällä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.Meillä on myös alkamassa uusi kehittämishanke, jonka avulla voimme järjestää kylätoimijoille koulutuksia ja työpajoja, joiden avulla kylät saavat kehittää omaa toimintaansa ja lopputuloksena voi olla esimerkiksi kylän oma turvallisuussuunnitelma. Miten pelastuslaitos haluaisi ja voisi olla mukana tässä? Itse toivon teiltä asiantuntijapuheenvuoroja ja mahdollisesti kommentteja kylien suunnitelmiin.Liitteenä opas PDF-muodossa suomeksi ja ruotsiksi ja tässä linkit verkkoversioihin

https://www.itukylat.fi/wp-content/uploads/2023/09/Kylatoiminta-luo-turvallisuutta-opas-tulostus-PDF.pdf ja

https://www.itukylat.fi/wp-content/uploads/2023/09/Byaverksamhet-skapar-trygghet-guide-PDF-for-utskrift.pdf

Opas on haitariesite, jota voi taittaa itse."

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, peter.johansson@itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta  merkitsee tiedoksi seuraavat saapuneet kirjelmät ja päätökset

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta  merkitsi tiedoksi seuraavat saapuneet kirjelmät ja päätökset


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.