Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan kokous, kokous 24.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan  jäseniä informoidaan

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja muiden Uudenmaan pelastuslaitosten yhteishanke "Poikkeusolojen suorituskyvyn parantaminen Uudellamaalla" ei saanut ISF-rahoitusta EU:lta. Kielteinen päätös saatiin 25.9.2023.

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös on hyväksytty Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa 17.10.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, peter.johansson@itauusimaa.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.